Del 2 av 2, The Knowing-Doing Gap – How Smart Companies Turn Knowledge into Action, Jeffrey Pfeffer, Robert I Sutton, 2000.

Den här boken handlar om orsaker till avståndet mellan ord och handling. Författarna anser att det är en fråga om företagets osynliga spelregler.

Förra inlägget listade farliga spelregler och deras symptom. Detta inlägg handlar om åtgärder för att minska The Knowing-Doing Gap.


Fem åtgärder för ökad genomförandeförmåga

…kopplade till spelreglerna i föregående inlägg.

1) Gör det bästa viktigare än det tryggaste

Misstag är en oundviklig följd av aktivitet, det förstår alla. Men hur reagerar företaget på dem?
Framgår det hur viktigt det är att man vågar göra misstag?

Osorterade tips

 • Beröm dem som avslöjar dåliga nyheter
 • Klandra passivitet, inte misstag
 • Uppmuntra ledare att prata om sina misstag, speciellt vad de lärt av dem
 • Acceptera inte att människor – speciellt chefer – förödmjukar andra
 • Fira när ni provar något nytt – oavsett hur bra det går
 • Godta inte klagomål och kritik som framförs utan en avsikt att själv bidra till lösningen
 • Etablera spelregler om ständigt lärande. Då undermineras den farliga föreställningen att ”Förändring behövs bara när det vi gör nu är fel.” Den tanken har försenat många förändringar eftersom den pressar folk att försvara gamla beslut för att rädda sin heder.
 • Effektiviseringar kan skapa rädsla. En LEAN-konsult har påpekat att när medarbetare kommer på smartare sätt att jobba, och det leder till att någon i gruppen blir övertalig, då MÅSTE man ta bort den BÄSTA i gruppen och ge den ett minst lika bra jobb i en annan grupp. Om man tar bort den sämsta så känner gruppen att den straffas för sin insats.

2) Gör analys viktigare än tradition

Ju större framgångar man har haft, desto svårare är det att ändra på det som gjorde att man lyckades. ”Men vi har ju väldigt god erfarenhet av att göra så här”, säger man när något nytt är på förslag. Att omständigheterna inte är samma nu som då, när man hade sin framgång, tränger liksom inte igenom.

Osorterade tips

 • Jaktsäsong på heliga kor! Identifiera och avliva. Vad är det vi tar för givet?
  Vad var viktigast för oss förut?
 • Fråga nyanställda och leverantörer vad som är konstigast hos oss.
 • Det kan behövas en rejäl omställning. Går det att bränna några broar?  Att på något visuellt och dramatiskt sätt bryta med det som inte lägre fyller sitt syfte? Ni kanske ska flytta?

3) Gör sunt förnuft viktigare än måtten

Mått styr beteenden på gott och ont. Effekten kan bli att alla fokuserar på att ”scora” och glömmer annat som kanske är viktigare, men svårare att mäta.

Osorterade tips

 • En måttstyrd organisation kommer att ignorera en påbjuden förändring om den inte bidrar till att ”scoren” blir bättre.
 • Mät sådant som underlättar beslut. Välj mått som bidrar till organisationens lärande.
 • När man genomför en förändring så kan det vara bra att mäta själva processen för att få tidiga signaler om man är på väg åt rätt håll. Annars mäter man ju oftast resultat som ju kommer långt senare.
 • Inte för många mått! Talesättet ”det man mäter blir gjort” tolkas gärna som ”ju mer vi mäter, desto mer får vi gjort”. Välj åtminstone ut vilka som är viktigast, så att alla prioriterar på samma sätt.

4) Gör samarbete viktigare än intern konkurrens

I vissa företag utgår man ifrån att tävling är motiverande. Det stämmer ibland och ibland inte. Problemen uppstår av att det finns två sätt att vinna – egen förmåga eller andras oförmåga. Och det är ofta enklare att påvisa andras brister än att själv bli bättre.

 • Undvik interna tävlingar. Det är konkurrenterna man ska klå.
 • Rensa bort allt som gör att man vinner på att en kollega gör bort sig.
 • Skapa möjligheter att människor från olika enheter jobbar ihop – låna folk av varandra.
 • Internrekrytera mellan olika delar av verksamheten, så att det överallt finns någon som förstår flera delar av företaget.
 • Tänk om när det gäller vad som motiverar medarbetare. (Se blogginlägget ”Drivkraft”).

5) Gör aktiviteter viktigare än prat

Det spelar roll vad chefer gör – var lägger ni er tid, vart styr ni resurserna? Hur kan ni visa med egna handlingar att aktiviteter är viktigare än prat? OBS! Det räcker inte att prata om det!

Osorterade tips

 • Gör erfarenhet av produktion till en viktig merit. Ledare bör klara att utföra arbete på fältet i någon utsträckning, och praktisera den kunskapen då och då. Det skapar förtroende för beslut som tas och skickar signaler om vad som är viktigt.
 • Följ upp beslut. Hände det något? Låter självklart, men… tja… se er omkring.
 • Man måste inte alltid prata och planera först, ibland kan man sätta igång ändå. Managementgurun Tom Peters hävdar att den optimala ordningen är ”ready, fire, aim” (lägg an, skjut, sikta)!

Lärdomar

Strategin kan vara lysande, men den är ingenting värd förrän den genomförs. Interna spelregler kan sätta stopp för den bästa av affärsplaner. ”Culture eats strategy for breakfast” (Peter Drucker).


Köp boken på Adlibris här, eller på Bokus här.

Liza Rudolfsson skriver om företagsutveckling nästan varje månad. Nästan.

The Knowing-Doing Gap – Hur vissa företag går från tanke till handling – 2