Filosofi

Vi jobbar under filosofin Multi-Point Development. Vi tror att utveckling blir bättre när alla är med och driver den. Dels för att man då kan dra nytta av allas kunskap, dels för att det går snabbare när många tar initiativ i en gemensam riktning.

Därför gör vi verktyg som gör det lättare för var och en att bidra till ökad utvecklingshastighet.

Kunskap

Det sker fantastiskt mycket inom detta område. Dels forskas det om management, innovation och mänsklig prestationsförmåga på världens universitet, dels uppstår ständigt nya exempel på företag som använder Multi-Point Development i praktiken och som delar med sig av sina erfarenheter.

Vi försöker följa de framsteg som görs och använder ständigt nytt material för att förbättra våra utbildningar och verktyg.