Kreativa arbetsplatser 12 oktober 2021

Tack för att du var med på frukostseminariet hos Sveriges Arkitekter!
Här kan du se filmerna vi talade om.

Kommentarer och frågor mottas entusiastiskt, liza(at)makeprogress.se

Amabile (1983), Componential Framework of Creativity
Edmondson and Nembhard (2006), Making it Safe
Amabile et al (!996), Assessing the Work Environment for Creativity