Björn Lönegren

Björn är bäst på:

Att koppla strategisk höjd
till praktisk aktivitet.

Björn går igång på:

Att göra sån’t som egentligen
inte går att göra.

Kontakt

För fullständigt CV, se LinkedIn.
Mail: bjorn [at] makeprogress.se
Telefon: +46-708 79 11 02

Liza Rudolfsson

Liza är bäst på:

Att utveckla kunskap
och göra den användbar.

Liza går igång på:

Att inte göra samma sak
två gånger.

Kontakt

För fullständigt CV, se LinkedIn.
Mail: liza [at] makeprogress.se
Telefon: +46-709 43 40 50

Nina Engstrand

Nina är bäst på:

Att snabbt komma igång,
även med komplicerade saker.

Nina går igång på:

När människor upptäcker
nya möjligheter.

Kontakt

För fullständigt CV, se LinkedIn.
Mail: njengstrand[at] gmail.se
Mobil: +46 733 58 77 76