Hög utvecklingshastighet uppnås när fem komponenter samverkar.

Dessa komponenter är:

Högsta ledningen

Styrelsen, VD:n eller ledningsgruppen.
Visar riktning och uppmuntrar till initiativ.

Mellanchefer

Har direktrapporterande,
men ingår inte i ledningsgruppen.
Är nyckelpersoner i alla utvecklingens faser.

Eldsjälen

En person i eller nära högsta ledningen
som är personligt engagerad i utveckling.

Projekt/Processer

Ger utveckling sin plats
i den dagliga verksamheten.

Utvecklingsledare

Personer utbildade för att utveckla.
De är pådrivande och informationsbärare, och de leder processer.

Vi hjälper företag att öka sin utvecklingshastighet genom dessa komponenter. Läs om hur vi gör det här.